Σπίτι-Για κουζίνα-Καταψύκτης
Κάντε μόνοι σας ψύξη freon
Καταψύκτης